Information so the most suitable actions for Hay Day The maximum stimulating game for learning computer programming. Advice also known as best tactics for Hay Day Support so the most desirable actions for Hay Day Instruction therefore the best quality practices for...
Štábovka s Tonym Mione

Štábovka s Tonym Mione

Pri nakrúcaní sme náhodou stretli známeho talianského hudobníka Tonyho Mione. Ako správne unavený filmový štáb, po celodennom nakrúcaní, sme si s Tonym samozrejme urobili živú štábovú fotografiu. 🙂 Zľava hore: Mirela Benes (asistentka produkcie v Taliansku), Lukáš...